Prázdninové kempy 2021

Prázdninové kempy 2021

FZŠ prof. Otokara Chlupa, 23.8. – 27. 8. 2021

V posledním srpnovém týdnu proběhl na naší škole již druhý ročník prázdninových kempů „Čeština hrou“ pro děti s odlišným mateřským jazykem, a to v různých věkových kategoriích.

Cílem kurzů bylo především usnadnění adaptace při nástupu do školy, příprava na školní docházku, motivace vztahu k češtině a české kultuře, dále posilování a rozšiřování nezbytné slovní zásoby a správných gramatických jevů.  To vše hravou a nenásilnou formou prostřednictvím didaktických a pohybových her, selekcí názorných materiálů a pomůcek. Dále jsme se zaměřili na spoluvytváření přátelské atmosféry, posilování pocitu sounáležitosti, rozvíjení spolupráce a vzájemné pomoci mezi účastníky.

Celý týden byl v jednotlivých kurzech, kterých proběhlo tento rok již pět, program zaměřen na různá témata. Každý den byl věnován něčemu jinému a podle časových možností vybírány i další vhodné vedlejší náměty s důrazem na rozvoj slovní zásoby. Děti pracovaly formou zážitkového učení, dramatizace, výtvarného zpracování apod.

Všichni jsme si týden společně moc užili a těšíme se na další společné akce.