PŘECHOD DÍTĚTE Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PŘECHOD DÍTĚTE Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V rámci MAP III připravila Pracovní skupina pro rovné příležitosti cyklus pěti setkání, která se uskutečnila ve FZŠ Brdičkova od 23. 2. do 6. 4. 2022. Odborné lektorky se specializací školní psycholog, školní speciální pedagog a klinický logoped navrhly deset témat. Hosté – rodiče budoucích prvňáčků se mohli zúčastnit všech setkání nebo si vybrat dle zájmu.

Program zahrnoval např. úvod do problematiky předškolního období, otázky kolem školní zralosti, grafomotoriky, organizace času, problémů s chováním, zabýval se logopedickými poruchami nebo specifickými poruchami učení, tedy komplexní pohled především na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření.

Všechna setkání byla velmi pozitivně hodnocena, členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a rodiče považují za přínosné hlavně možnosti spolupráce a individuálního poradenství.                                                                                                                                                     Lenka Weignerová