Předání Národní ceny kvality Mohylce

Předání Národní ceny kvality Mohylce

V úterý 31. 5. 2022 byly Ministerstvem průmyslu a obchodu a Radou kvality České republiky slavnostně vyhlášeny Národní ceny České republiky. V roce 2021 byly uděleny ceny za čtyři hlavní kategorie: za kvalitu v rodinném podnikání, za společenskou odpovědnost, za kvalitu v programu EXCELENCE a za kvalitu v programu START.

Ač je ZŠ Mohylová malá škola, jsme rádi, že naším společným úsilím, přístupem, vytrvalostí, péčí a nepředstíraným zájmem o děti se vyrovnáme mnohem větším školám a firmám. To, že v Mohylce vše funguje jako na drátkách, ocenila i Rada kvality ČR. Absolutním vítězem se totiž stala právě ZŠ Mohylová a paní ředitelka Mgr. Martina Hanzalová spolu s paní zástupkyní Mgr. Klárou Stuchlou převzaly diplom pro vítěze NCK ČR, program EXCELENCE, diplom za 1. místo v kategorii Chytré inovace „Úspěšná organizace“ a mezinárodní certifikát vydaný EFQM „Recognised by EFQM 4 Star“. Kromě diplomů získala škola také dvě nádherné skleněné sošky lvů, kterých si všichni v Mohylce velice ceníme. Děkujeme!