Přednášky společnosti Calliditas

Přednášky společnosti Calliditas

Základní škola Kuncova navázala během podzimu 2021 úzkou spolupráci se vzdělávací společností Calliditas, která do škol přináší zajímavá aktuální témata a moderní technologie. Díky této spolupráci téměř všichni žáci druhého stupně absolvovali výukový modul zaměřený na kyberbezpečnost, která je v dnešní době obzvláště důležitá. Další přednášky probíhající během října a listopadu byly věnované kritickému myšlení, proměnám trhu práce v budoucnosti, či ochraně životního prostředí. Vzdělávací aktivity certifikované společnosti Calliditas se u žáků i učitelů ZŠ Kuncova setkaly s velkým zájmem a pozitivními ohlasy, a to nejen díky přátelskému a neformálnímu přístupu lektora Pavla Beránka, který je bývalým žákem školy, ale zejména díky velké atraktivitě nabízených témat. Celkem bylo zcela zdarma odučeno 40 přednášek ve 40 třídách. Příští rok ke stávajícím přednáškám přibydou lekce seznamující žáky s umělou inteligencí i rozsáhlejší projekt zaměřený na praktické využití virtuální reality ve vzdělávání. Těšíme se na další spolupráci a velice děkujeme.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova