Předškoláci navštěvují domov důchodců Zity Kabátové

Předškoláci navštěvují domov důchodců Zity Kabátové

Naše děti začaly pravidelně jednou za měsíc navštěvovat domov důchodců Zity Kabátové. První návštěva byla plná očekávání nejen pro děti, ale i pro seniory. Po prvním ostychu děti zazpívaly písničky a přednesly básničky k tématu, vyráběly se seniory ježky z keramiky a jedna seniorka nám nakonec předčítala ze zajímavé knihy. Při dalším společném setkání se děti již nestyděly a měly velkou radost, protože mohly ve školce vybírat společenské hry, které si s nimi zahrají. Moc se těšíme na další prosincové setkání, které bude překvapením ve formě hrané vánoční pohádky.