Předškoláci ve škole

Předškoláci ve škole

V pondělí 29. 1. 2024 nás přišly navštívit dvě třídy předškoláků z MŠ Ovčí Hájek. Celý program pro ně naplánovali a připravili členové Školního parlamentu 1. stupně. Pět dní před návštěvou vymysleli a prošli trasu. Na některých místech připravili hry na úrovni předškoláků: anglický tanec Head, Shoulders, Knees and Toes u třídy angličtiny, pojmenování ovoce a zeleniny v jídelně, hádanku „kdo řídí auto: řidič“ a „kdo řídí školu: ředitel“ u ředitelny, v šatnách schovali zvířátka, ve vestibulu uháčkovaná zvířátka, v divadle proběhla zkouška malého divadýlka. Ráno jsme se sešli s předškoláky ve společenské místnosti a rozdělili se do skupinek. Pak už se vždy dva parlamenťáci starali o pět dětí. Provedli je školou a zahráli si na stanovištích připravené hry. Nakonec je zavedli do 3. C, kde si pro ně třeťáci připravili sešitky plné hlavolamů a hádanek, které jim i pomohli vyluštit.
Díky za kreativitu všem dětem, které se na přípravě a realizaci akce podílely.
 
Mgr. František Žák, koordinátor Žákovského parlamentu 1. stupně