Prevence díky grantu Bezpečná škola 02

Prevence díky grantu Bezpečná škola 02

Krátce předtím, než žákům znovu začala distanční výuka, se nám ještě ve FZŠ prof. O. Chlupa  podařilo realizovat v šesti třídách preventivní program. Témata byla pro jednotlivé ročníky velmi aktuální – 4. třídy se dozvěděly více o šikaně a kyberšikaně, 5. třídy o tzv. digitálním wellbeingu, tedy jak správně využívat digitální technologie a příliš jim nepropadnout, a pro 6. třídy byl nachystaný program o nebezpečích na síti. 

Následně se úterý 13. 10. 2020 v podvečer konala online beseda pro rodiče. Besedu vedli pan Lukáš Kohoutek a paní Veronika Kynclová ze společnosti Jules a Jim, z.ú. Téma stejně jako u preventivních programů pro děti souviselo s kyberprostorem a bezpečností v něm. Zúčastnilo se přes 20 rodičů.