Prezentace ročních projektů žáků 2. stupně na ZŠ Janského

Prezentace ročních projektů žáků 2. stupně na ZŠ Janského

Žáci 7. až 9. ročníku v posledních červnových dnech prezentovali své ročníkové práce.

Sedmé třídy se věnovaly tématu „Středověké město“. V hodinách dějepisu se dozvěděly zajímavosti o životě ve městech, v českém jazyce napsaly pověst o vzniku města, v přírodopise je zajímaly léčivé byliny a ve výtvarné výchově si žáci vytvořili své vlastní středověké domy. Na závěrečné prezentaci projektu došlo i k pletení svatojánských věnců z devatero bylin a k ochutnávce bylinkových čajů ze školní zahrádky. Všem zapojeným žákům patří velká pochvala.

8. ročník se zaměřil na „Pražská náměstí“. Nejprve v textové podobě zpracovali informace o jednotlivých pražských náměstích – z těchto informací vytvořili knížku – Turistický průvodce. Potom jednotlivé části ve zkrácené podobě vložili do prezentace PowerPoint.

 Bohužel kvůli distanční výuce nedošlo k procházkám po Praze, ale i na online hodinách žáci zpracovali téma velmi zajímavě a ve školním kinosále „své“ náměstí odprezentovali na výbornou.

 Žáci 9. tříd zpracovávali téma dle výběru a část z nich se zapojila do projektu „Příběhy našich sousedů“.  I přes dlouhotrvající distanční výuku, žáci své projekty zvládli na jedničku a všem patří velká pochvala.