Příběhy našich sousedů znovu na Praze 13

Příběhy našich sousedů znovu na Praze 13

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se již podruhé vydávají zaznamenat žáci základních škol Prahy 13. I přes ztížené podmínky způsobené pandemií nahrály dokumentaristické týmy žáků z osmých a devátých tříd příběhy pamětníků 20. století. Děti zpovídaly například prvního porevolučního starostu Prahy 13 Petra Bratského, který vzpomínal na zakázaný skauting před rokem 1989, nebo Tomáše Sousedíka, jehož otec spolupracoval na vývoji Slovenské Strely. Pamětnické příběhy zpracovali do různých mediálních výstupů a představí je svým spolužákům, rodičům, učitelům a široké veřejnosti na online závěrečné prezentaci 21. června 2021 od 16:00, na kterou tímto čtenáře srdečně zveme. Na prezentaci je možné se připojit na tomto odkazu: http://bit.ly/PNSPraha13

Informace o projektu naleznete na webových stránkách: www.pribehynasichsousedu.cz

Alžběta Poláková