Přijímačky nanečisto ve FZŠ Mezi Školami

Přijímačky nanečisto ve FZŠ Mezi Školami

V úterý odpoledne se v kinosále sešli žáci 5. tříd, kteří se hlásí ke studiu osmiletých gymnázií, aby si pod dohledem svých rodičů vyzkoušeli vyřešit po jedné úloze z matematiky a češtiny z předchozích státních jednotných přijímacích zkoušek. Dohled rodičů se postupem času měnil v pomoc dětem, až ve vzájemnou rodinnou spolupráci nad zadanými úkoly. Po 30 minutách vystoupili učitelé naší školy – češtinář a matematikář, aby objasnili správné řešení úloh. Objasňování se pak změnilo v diskusi rodičů s učiteli nad možnými postupy řešení úloh. Musíme přiznat, že někteří rodiče s dětmi volili k řešení matematické úlohy skutečně nestandardní postupy, ale ve většině případů se správným výsledkem.

V druhé části vzájemného setkání informovala zástupkyně Gymnázia Heyrovského rodiče a žáky o průběhu přijímacího řízení, o jeho termínech, o možnostech odvolání a hlavně o šancích na přijetí z pohledu složení státní přijímací zkoušky.

Rodiče a žáci 5. tříd odcházeli s vědomím, že úlohy v jednotné přijímací zkoušce jsou tak trochu jiné, než běžné školní úlohy, nejen zpravidla těžší, ale i jinak formulované. Odnesli si doporučení procvičovat předchozí cvičné i ostré úlohy, které jsou volně dostupné na stránce https://prijimacky.cermat.cz/.

Přijímačky nanečisto, které škola připravila ve spolupráci se zapsaným spolkem „Přátelé FZŠ Mezi Školami“ v rámci Šablon II, se rodičům i žákům líbily. Vedení školy věří, že tato akce může být důležitým impulsem k zintenzivnění přípravy našich páťáků na úspěch při jednotné přijímací zkoušce v polovině dubna. My, učitelé školy, si přejeme úspěch našich žáků při přijímačkách a současně jsme připraveni věnovat se na druhém stupni těm žákům, kteří se přesto do gymnázií nedostanou. To, že nebýt přijat ke studiu gymnázia není pro žáky neúspěch a že o tyto žáky velmi stojíme, řekl rodičům a žákům v závěru plodného odpoledne ředitel školy.

 

4.2.2020                                                                             Petr Vodsloň, ředitel školy