ŠKOLY PRAHY 13

Aktivity projektu

Aktivity projektu

Multikulturní mapa

Interaktivní mapa a publikace k usnadnění integrace žáků s OMJ

Sborník nápadů

Příklady dobré praxe pro práci s žáky s OMJ

Multikulturní koutky

Zázemí v podobě Multikulturních koutků pro žáky s OMJ v každé partnerské škole.

Koordinátoři škol

Partnerské školy mají koordinátory, kteří se věnují pedagogům a žákům s OMJ.

Společné vzdělávání pedagogů

Vzdělávání koordinátorů za účelem zvýšení kompetencí pro mentorskou podporu pedagogům v oblasti integrace žáků s OMJ a individuální podporu žáků s OMJ

Projektová odpoledne

Každá partnerská škola připravuje a realizuje projektová odpoledne v rámci Multikulturních koutků zaměřená začleňování žáků s OMJ do školního kolektivu.

Doučování žáků s OMJ

Každá partnerská škola zajišťuje pro žáky s OMJ doučování Českého jazyka. Poskytuje žákům s OMJ rovněž podporu v rámci adaptace a začlenění do kolektivu žáků.

Spolupráce se Střediskem sociální péče

Podpora mezigenerační spolupráce prostřednictvím zapojení Střediska sociálních služeb Prahy 13.

Konference pro pedagogy a žáky

Realizační tým organizuje konference k podpoře sdílení příkladů dobré praxe.

Aktualizace webových stránek MČ Praha 13

https://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html