Aktivity projektu

Multikulturní mapa

Interaktivní mapa a publikace k usnadnění integrace žáků s OMJ

Sborník nápadů

Příklady dobré praxe pro práci s žáky s OMJ

Multikulturní koutky

Zázemí v podobě Multikulturních koutků pro žáky s OMJ v každé partnerské škole

Koordinátoři škol

Partnerské školy mají koordinátory, kteří se věnují pedagogům a žákům s OMJ

Společné vzdělávání pedagogů

Vzdělávání koordinátorů za účelem zvýšení kompetencí pro mentorskou podporu pedagogům v oblasti integrace žáků s OMJ a individuální podporu žáků s OMJ

Projektová odpoledne

Doučování žáků s OMJ

Spolupráce se Střediskem sociální péče

Konference pro pedagogy a žáky

Aktualizace webových stránek MČ Praha 13

https://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html