ŠKOLY PRAHY 13

Sborník nápadů

Sborník nápadů

V průběhu dvou let koordinátoři projektu z jednotlivých deseti škol MČ Praha 13 realizovali aktivity pro žáky        s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Cílem bylo podpořit jejich začlenění do většinové společnosti, zvýšit jejich kompetence v rozličných oblastech, i zvýšit jejich jazykovou úroveň. Sborník nápadů je představením některých realizovaných aktivit. Každá škola realizovala vždy jedno projektové odpoledne do měsíce, celkem tedy proběhlo 200 odpolední s různorodým zaměřením. My Vám přinášíme popis dvaceti aktivit, které pro vás pedagogové připravili.