Přírodopisné bádání

Přírodopisné bádání

 
I v letošním roce pokračujeme u nás ve škole v bádání. Jednou z možností je práce žáků ve volitelném předmětu přírodopisný seminář v 6. a 7. třídě. Žáci první týden zkoumali bezobratlé obyvatele nádrže Asuan a o týden později jsme se doslova ponořili do potoka. Nejvíce jsme našli blešivců, kteří připomínají malé krevetky a indikují čistou vodu. Takže nikomu nevadilo, že se zmáčel, naopak nám osvěžení přišlo vhod a moc jsme si průzkum užili.
Jana Knappová, vyučující Přírodopisných seminářů