PROJEKT 2. A – „HOUBY“

PROJEKT 2. A – „HOUBY“

PROJEKT 2. A – „HOUBY“ 🍄🍂
 
S příchodem podzimu se naše třída 2. A zapojila do projektu „Houby“. Během měsíce září a října jsme se v rámci hodin prvouky zaměřili na poznávání jedlých, nejedlých a jedovatých hub, které rostou v našich lesích. V hodinách čtení jsme si přečetli Houbové pohádky a v matematice jsme řešili slovní úlohy o houbách. V hodinách výtvarné a pracovní výchovy jsme si některé druhy hub namalovali a vyrobili z papíru. Naučili jsme se také několik písniček s touto tematikou. Nejvíce se nám líbila píseň „Hádaly se houby“, kterou jsme si doprovodili i jednoduchým tanečkem.
 
Také jsme si zkusili ve třídě vypěstovat hlívu ústřičnou z kávové sedliny, což se nám povedlo a první sklizeň hlívy si někteří z nás odnesli domů.
 
Tento projekt nás moc bavil a brzy určitě vymyslíme nějaký další.
 
H. Petrnoušková a třída 2. A