Projekt Bohatství Země aneb sůl nad zlato

Projekt Bohatství Země aneb sůl nad zlato

Více než tři měsíce jsme u nás v 1. B na FZŠ Trávníčkova společně shromažďovali informace, fotografie, obrázky, vzorky a zajímavosti týkající se soli v rámci projektu Bohatství Země aneb sůl nad zlato. Vše jsme průběžně třídili do kategorií a zaznamenávali na flipchartový papír. Zjistili jsme, kde se sůl vlastně bere, jak vzniká, jaké jsou její vlastnosti, klady a zápory její konzumace, kde všude ji můžeme použít, s jakými druhy se můžeme setkat. Následně jsme si rozplánovali další práci, utvořili skupinky, rozdělili si úkoly a pustili se do tvorby finálních informativních „tabulí“, které můžete vidět v šatně naší školy. Pustili jsme se i do pokusů (sledovali jsem odpařování vody a usazování soli a tvorbu solných krystalů) a do práce na vlastních solných modelech. Vše jsme zakončili závěrečnou reflexí, při níž prvňáčci prokázali, že tento rok rozhodně nezaháleli a dovedou své nově nabyté písařské dovednosti efektivně využívat v praxi. Těšíme se na příští rok a další projekt z našeho cyklu Bohatství Země.   Mgr. M. Koudelková