Projekt Karel IV. ve 4. ročníku

Projekt Karel IV. ve 4. ročníku

Proč je všude Karel?
Karlovo náměstí, Karlův most, Karlova univerzita, Karlovy Vary, proč je všude Karel?! To si může kdokoliv pojmenovat cokoliv? Co to bylo za Karla?
Touto otázkou se po dobu tří týdnů zabývali čtvrťáci z naší školy. Zjišťovali informace o jeho životě a o jeho nejvýznamnějších počinech. Zkoumání jim zpestřovaly různé hádanky, doplňovačky, křížovky, rébusy a videa.
Mnozí nalezli schovanou schránku u kostelíka v Krtni, který Karel IV. navštěvoval při cestě na Karlštejn a kam se děti v rámci zdravého pohybu vydaly, aby mimo jiné hledaly prvky románského stavebního slohu. Zájemci si také prošli gotické Nové Město pražské a s pomocí připravených úkolů ho zažili tak, jak nejspíš vypadalo v době Karla IV.
Každý vybíral nejdůležitější informace a tvořil si postupně plakát o Karlovi IV., českém králi a římském císaři a portfolio své práce. Děti si vlastníma rukama vytvořily například i papírovou věrnou kopii svatováclavské koruny nebo korunovační šaty.
Vrcholem celého úsilí pak byla přeměna myšlenek o Karlovi do trojrozměrného díla. Každý umělec se pokusil s pomocí různého materiálu ztvárnit život a dílo Karla IV. Vznikly tak různé keramické sochy, busty, stavby z lega, papírové sochy a mnohé další skvosty. Někteří umělci se rozhodli realizovat svou představu prostřednictvím hry Minecraft.
Všechna výsledná díla najdete na naší výstavě. Velký dík patří samozřejmě autorům, ale i rodičům, bez jejichž pomoci by tento projekt nemohl mít tak krásný výsledek.
Výstava má dvě části: skutečnou a virtuální. Tu první najdete u vstupu do školy, tu druhou tady:
Virtuální výstava