Projekt Les

Projekt Les

Projekt Les
 
Do tříd v naší škole byly nedávno instalovány nové vizualizéry, které se velmi hodí pro rychlé a jednoduché sdílení textu, obrázku, předmětu nebo postupu práce s celou třídou na interaktivní tabuli. V hodině českého jazyka jsme tuto techniku využili k vysvětlení, jak můžeme hledat v textu důležité informace, označovat si je a dále s nimi pracovat. Děti si to také vyzkoušely samostatným zápisem na své mazací tabulky.
 
Později v hodině přírodovědy žáci pracovali ve dvojicích. Zpracovávali texty (uzpůsobené věku dětí a tematicky zaměřené na ekosystém les) s návazností na některá probíraná vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná (např. lýkovec jedovatý, babyka, slepýš). Z práce dvojic pak děti vytvořily celý plakát o lese. Porozumění textu, vyhledávání klíčových slov a nejdůležitějších informací je pro děti důležitá kompetence, stejně jako komunikace a spolupráce.
 
Myslím, že děti pracovaly výborně a velice se jim to povedlo.
 
Mgr. Pavla Kučerová a 4. C ze ZŠ s RVJ Bronzová