Projekt „Líhnutí kuřátek“ ve spolupráci s MŠ Píšťalka

Projekt „Líhnutí kuřátek“ ve spolupráci s MŠ Píšťalka

Ve středu 20. března se třída 2. A vydala na návštěvu do MŠ Píšťalka. 

V rámci tematického celku z prvouky „Hospodářská zvířata na jaře“ jsme využili nabídky milé paní ředitelky J. Dibelkové, která nás přizvala k projektu „Líhnutí kuřátek“. Některé děti z naší třídy chodily do této MŠ a velmi se těšily nejen na zajímavou akci, ale i na bývalé paní učitelky z oddělení “ Kočiček“.  Viděli jsme čerstvě vylíhnutá kuřátka v umělé líhni a paní ředitelka nám pověděla mnoho zajímavých informací. Přečetli jsme si, jak probíhá celý děj od okamžiku, kdy nosnice snese oplodněné vajíčko, až po vylíhnutí nového kuřátka. Všichni jsme si odnesli nové vědomosti a jedinečný zážitek, který městské děti nemají možnost běžně vidět.
Ve škole jsme si zopakovali „čerstvé“ poznatky a každý si nakreslil hezký obrázek. Ještě jednou děkujeme paní ředitelce J. Dibelkové za pozvání.
                                                                                                   
H. Petrnoušková a třída 2. A ze ZŠ s RVJ Bronzová