PROJEKT PROXIMA SOCIALE o.p.s. v MŠ

PROJEKT PROXIMA SOCIALE o.p.s. v MŠ

MŠ PALOUČEK

V prosinci ve školce na třídách motýlů a berušek proběhly  dva bloky programu od Proxima Sociale o.p.s. týkající se primární prevence v mateřské škole.  Konkrétními tématy byly: „Jak se mít dobře“ (pochopení pojmu, návrh činností podporujících to, že se nám dobře daří), „Rozpoznávání a zvládání emocí“ (radost, smutek, vztek, strach).

Programy byly vedené vyškolenými odborníky. V kruhu si s dětmi povídali o uvedených tématech, vše doplňovali obrázky, pohybovými hrami a hlavně pohádkou k danému tématu. U dětí byla rozvíjena schopnost empatie a vcítění se do druhého, také vlastní uvědomění, co je mi příjemné.