Projektové vyučování v druhé třídě

Projektové vyučování v druhé třídě

Začátkem ledna se žáci ve druhé třídě věnovali poznávání lidského těla. Cílem projektu bylo opakování, procvičení a rozšíření znalostí o lidském těle. Žáci byli rozděleni do několika skupin. Každá skupina se zabývala určitou částí lidského těla. Děti se učily vyhledávat informace z encyklopedií, zpracovat je do krátkých výpisků a prezentovat ostatním skupinám.  Projekt prostupoval všemi předměty. V českém jazyce děti řadily části těla podle abecedy, luštily různé rébusy, tvořily myšlenkové mapy na téma člověk – lidská bytost. V matematice řešily slovní úlohy o věku. Nakupovaly v imaginární lékárně.

V prvouce se všichni snažili získat, co nejvíce informací o vlastním těle: děti si měřily délku nohy, ruky, svou výšku a vážily se. Zjištěné hodnoty si každé dítě zapisovalo do vytvořeného lapbooku.  Děti dále zjistily, co se děje s jejich tepem a dýcháním při větší námaze a pomocí smyslů zkoušely poznat různé potraviny a předměty. Na výtvarné výchově skupiny vytvořily tři velké obrazy – lidské tělo a jeho části, člověk a vnitřní orgány a kostru člověka. Na řadu přišla i zdravá výživa a její zásady a děti se seznámily s potravinovou pyramidou.

Závěrem celého projektu byla prezentace společně vytvořené práce, zhodnocení a diskuze v komunitním kruhu. Žáci se během celého projektu učili vzájemně se kriticky hodnotit, respektovat názor druhých, pochválit se a na chválu reagovat – rozvíjet empatii. Projekt lidské tělo se všem velmi líbil a žáci se v něm hodně naučili.

projektové vyučování