Prosinec ve školní družině

Prosinec ve školní družině

Prosinec🎁ve školní družině🎄

V tomto adventním čase jsme si připomněli české zvyky, tradice, legendy, pranostiky a připravovali se na vánoční svátky. Nejprve jsme si připomněli lidový zvyk na sv. Barboru, dobu trvání adventního času, na Mikuláše nechyběly čertovské hry, cvičení a honičky. Pro sv. Lucii jsme vyrobili masku a vylosovali jméno dívky (Lucii nemáme), která se do ní oblékla. Hrozila dětem, které se o adventu nepostí. Nebáli jsme se, hra na sv. Lucii nás pobavila. Dýku vyrobil spolužák z kartonu, masku vyrobily dívky ze čtvrtky a oči vymodelovaly z plastelíny. Vlastními silami jsme vyráběli různé vánoční dekorace na výzdobu školní jídelny, nástěnek a našich domovů. Někteří z nás se zúčastnili vánočního odpoledne s tvořivými dílnami a občerstvením, odkud jsme si odnesli další výrobky.

Také umíme několik vánočních koled, které jsme často společně zpívali i cestou do školní jídelny. Pojďme si s rodiči zazpívat i na Štědrý den!

České vánoční zvyky byly doplněny vánočními zvyky z různých zemí. Podle částečného obrázku vlajek čtvrťáci vyhledávali, ke kterému státu tradice patří. Druháčci se naopak pokoušeli dle přečteného textu uhodnout, ze kterého státu tradice pochází. Nebylo to jednoduché, ale nevzdávali jsme to.

Volný čas jsme trávili i pobytem venku a nedirektivními činnostmi. Také jsme se na pár dní dočkali sněhu a pěkně se vyřádili. Na kmen stromu jsme kreslili také pomocí sněhu. Snad se ještě během zimního období nějaká sněhová nadílka objeví, protože se nám to moc líbilo. A většina z nás se shodne na tom, že bílé Vánoce jsou okouzlující a vánoční prázdniny na sněhu pěkně veselé.

Všem přejeme pohodové a krásné prožití vánočních svátků a do nového roku dostatek fyzického i duševního zdraví. 💛

kamarádi ze školní družiny a vychovatelky ze ZŠ s RVJ Bronzová