Prvňáčci pomáhají ptáčkům

Prvňáčci pomáhají ptáčkům

V ZŠ Mohylová se snažíme o propojení dopoledních i odpoledních aktivit našich žáků. Příkladem může být výroba ptačího krmítka v rámci prvouky. Žáci 1. A se nejprve seznámili s důvody, proč a čím je dobré ptáky v zimě podporovat přikrmováním. Většina živých tvorů (i těch „běžných“) je více či méně ohrožena expanzivním chováním nás lidí – takže pokud máme tyto živočichy rádi, je na místě jim nabídnout pomoc. 

Dobře zásobené krmítko mnoha ptákům zachrání v zimě život a všem výrazně zlepší kondici, což se na jaře projeví při hnízdění. V době odpolední družiny jsme na vyučování navázali a společně se vypravili do Centrálního parku krmítka rozvěsitA samozřejmostí je i následný sběr materiálu, který po ptačím hodování zbyde.