Prvňáčci se vydali „Vyšehradem pro kolíček“

Prvňáčci se vydali „Vyšehradem pro kolíček“

To ráno, kdy se třída 1. B ze ZŠ Mohylová vydala hrát venkovní stopovací hru na Vyšehrad, bylo chladno a všude byla mlha. Prvňáčkům ani jejich pedagogickému doprovodu to však nevadilo. Komu byla zima, zahřál se pohybem.

Vyšehradská hra začínala u katedrály sv. Petra a Pavla, kde byly děti rozděleny do 3 skupin. Každá skupina dostala mapu se 14 body (zastávkami). Těchto čtrnáct míst museli žáci obejít a na každém z nich splnit jeden úkol. U každého úkolu byly 3 možné odpovědi a u odpovědi několik písmen, která děti doplňovaly do tajenky. V každé skupince se střídali ti, kteří měli mapu a vedli ostatní. Kdo uměl psát, zapisoval písmena do tajenky. 

Ač ráno počasí nevypadalo nikterak vlídně, během dopoledne se umoudřilo a hru prvňáčci dokončili za svitu slunečních paprsků. Všichni účastníci došli zdárně do cíle, ve kterém našli v tajné schránce zelené kolíčky, o jejichž nalezení při hře usilovali.

Po ukončení hry čekala na malé výletníky odměna v podobě ovocného džusu v nedaleké kavárně, kde si děti sdělovaly své zážitky z právě prožitého dobrodružství.

Prvňáčkům se vyšehradská venkovní hra velice líbila a jejím zakoupením navíc přispěli Nadaci Jedličkova ústavu, což dobrý pocit z krásně prožitého dopoledne ještě znásobilo.