První polovina školního roku je za námi

První polovina školního roku je za námi

První polovina školního roku je za námi,

a my hodnotíme, evaluujeme, bilancujeme…..občas každý z nás osobně, profesně po každém projektu ve škole, po ukončení tématu měsíčně, každé z dětí třikrát ročně. Z pozice ředitelky musím konstatovat, že administrativa narůstá a že velmi oceňuji vstřícný přístup svých učitelek. Naší společnou snahou je, aby děti vnímaly mimořádné okolnosti ve výuce minimálně, aby se do školky na učení a kamarády těšily.

Přestože je doba vysoce nestandardní, pořádáme pro děti všechny naše tradiční akce, i když bez rodičů. Na podzim proběhla „Dýňová slavnost“  – děti dlabaly dýně, proběhly soutěže a společná zábava ve třídách. Následovala „Mikulášská nadílka“, opět v komorním prostředí tříd, kdy nám čertíci „jen“ zabouchali na dveře a každé z dětí dostalo malý dárek. Ve školce proběhly i krátké besídky, kdy každá třída měla připravené krátké vystoupení pro ostatní kamarády a pod stromečkem jsme našli spoustu dárků pro všechny. Vyjma toho, ve školce proběhla divadelní představení, a to všechna s výjimkou jednoho.

A naše plány na druhé pololetí? Věříme, že se nám podaří uskutečnit všechny plánované akce, zejména pak školu v přírodě. Těšíme se na vše, co přijde a na čem se budeme podílet „Společnýma rukama“, přesně podle názvu našeho školního vzdělávacího programu 🙂