První školička pro budoucí prvňáčky

První školička pro budoucí prvňáčky

Tradiční akcí na ZŠ Klausova je setkávání našich pedagogů s předškoláky a s jejich rodiči – Školička. V loňském školním roce jsme ji museli přesunout do virtuálního světa, a tak jsme moc rádi, že se mohla po dlouhém čase uskutečnit prezenčně ve středu 6. října v prostorách prvního stupně naší školy.

Téma „Na vlnách hudby“ se bude prolínat celým programem všech školiček v letošním roce. Ta první měla podtitul „Hrajeme si s hudbou“, a to jsme si splnili. Programem provázel vedle paní učitelek i skřítek Škudibík, který se s dětmi naučil zpívat nové písničky, hrát na Orffovy nástroje a poslouchal s nimi i hru na klasické hudební nástroje jako je klavír, akordeon a flétna. Aby toho hraní nebylo málo, tak si děti ještě vyrobily jednoduchý nástroj z Orffova instrumentáře a naučily se hudebně pohybovou hru. Děti se nejen potěšily hudbou, ale také se seznámily se školním prostředím a s vyučujícími.

A rodiče? Ti měli zatím možnost si neformálně popovídat s ředitelem školy s Mgr. Petrem Neuvirtem o školním životě, vzdělání, výchově, akcích školy i probíhajících či budoucích projektech.

Podobně se budeme setkávat pravidelně každý měsíc po celý školní rok. Bližší informace se dozvíte na e-mailu paní zástupkyně  hejnova@klausovazs.cz

                                                                                                                                                                                                                               Mgr. M. Šimánková, L. Třešňáková