Prvouka ve 3. B – POZORUJ, ZJISTI CO A JAK…

Prvouka ve 3. B – POZORUJ, ZJISTI CO A JAK…

Pozoruj, ochutnej, očichej, pomni v prstech… Je to sladké? Je to slané? Tekuté? Rozpouští se to?…. Takto jsme si hráli.

Pozorování a pokusy v hodinách prvouky a přírodovědy jsou pro nás velmi důležité. Tyto činnosti obohacují hodiny prvouky a přírodovědy o aktivní práci žáků ve vyučování. Umožňují jim získávat praktické dovednosti nutné pro poznávání prostředí. Stávají se rovněž významným motivačním prvkem vyučování a podílí se na rozvoji zájmů žáků.

Ústředním momentem při poznávání okolního světa v prvouce a přírodovědě je vlastní pozorování a pokusná činnost žáků. Tyto učební činnosti využívají aktivity žáků a jejich praktických zkušeností. Mezi vyučovací metody využívající smyslové vnímání a psychomotorické činnosti patří bezesporu pozorování, tj. záměrné a aktivní přijímání podnětů spojené s myšlením. V prvouce a přírodovědě má pozorování mimořádný význam pro vytváření konkrétních a jasných představ o přírodninách a přírodních jevech. Výsledky pozorování jsou často důležitým východiskem a základem celkových znalostí žáků o fungování věcí kolem nás.

 

My jsme poznávali sladké, slané, kyselé, hořké, bez chuti a děti to opravdu moc bavilo.

své pokusy a pozorování děti zaznamenávaly


Připadaly si jako ve vědecké laboratoři. 🙂