Radost z pohybu …

Radost z pohybu …

Pod odborným vedením trenérů sportovního centra JEREMI si naši bobříci prožili velmi pěkné, sportem nabité dopoledne.                    Velké prostory sportovní haly i rozmanité cvičební pomůcky umocnily radostný zážitek z pohybu. Děkujeme.