Řemesla v MŠ Paletce.

Řemesla v MŠ Paletce.

V únoru navštívila naši mateřskou školu pojízdná polytechnická dílna, tzv. Poly TechBus, v rámci projektu  iKAP 2 – KPRS, který realizuje Hospodářská komora hl.m.Prahy společně a Magistrátem HMP.

Jedná se o netradiční formu praktické ukázky různých řemesel – zedník, knihař, hrnčíř,… a celá akce je zaměřená na podporu polytechnické výchovy.

Kromě besedy o jednotlivých řemeslech se naše děti proměnily v řemeslníky a mohly si v rámci praktických dílen vyrobit vlastní knihu, hrneček nebo si postavit z malých cihel domeček. Vyzkoušely si práci s vodováhou, cihličkami, maltou a jinými pracovními nástroji.  Své výtvory si pak odnesly domů.