Řídící výbor k projektu MAP III 

Řídící výbor k projektu MAP III 

Dne 30. 11. 2022 se sešel Řídící výbor k projektu MAP III v prostorách MČ Praha 13. Realizační tým podal informace o harmonogramu zpracování MAP, o současných úkolech a termínech prací souvisejících s aktivitami projektu. Řídící výbor byl seznámen s aktualizovaným seznamem členů ŘV a pracovní skupiny rovných příležitostí. 

PhDr. Jaroslav Vodička vyzval přítomné, aby vyjádřili své připomínky ke Strategickému rámci a seznamům investičních priorit, Akčnímu plánu 2022-2023 a evaluačnímu plánu. Dokumenty všichni obdrželi předem a mohli si je prostudovat. Žádný člen nevznesl připomínku, proto vyzval přítomné k hlasování. Dokumenty byly schváleny. Řídící výbor se domluvil, že není nutné aktualizovat Komunikační plán. 

Na schůzce vystoupili hosté Mgr. MgA. Petra Martinovská, která představila programy pro MŠ organizované projektem IKAP. Dále vystoupil Mgr. Filip Kuchař s aktivitami projektu KAP a PedF UK a pan Dušek z NPI ČR, který představil novinky pro mateřské a základní školy. Hosté poskytli prezentaci, která bude předána aktérům v území a je k dispozici zde:

Prezentace ze schůzky je  k dispozici zde: