Řídící výbor MAP II – 8. 2. 2021

Řídící výbor MAP II – 8. 2. 2021

 

Dne 8. 2. 2021 se posedmé sešel Řídící výbor k projektu MAP II opět online formou. Na zasedání byli členové ŘV informováni realizačním týmem o průběhu realizace projektu a přehledu plnění KA, dále byli seznámeni s harmonogramem aktivit projektu a plánovanými akcemi na další období.  

S Řídícím výbor byl projednán projektový záměr připravovaného projektu MAP III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13. Nový dvouletý projekt MAP III od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2023 nabídne všem přihlášeným školským subjektům dvě třetiny z plánované částky na projekt pro koordinátory (ředitele škol), garanty a členy pěti pracovních skupin (předškolní, finanční, pro rovné příležitosti, čtenářská a matematická gramotnost).   

Projekt bude realizován Odborem školství Úřadu městské části Praha 13 jako nositelem projektu v kooperaci se zřizovateli mateřských, základních a základních uměleckých škol na daném území včetně organizací neformálního a zájmového vzdělávání pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

Hlavní náplní projektu MAP III bude aktualizace strategických dokumentů, akční plánování a evaluace. Na implementaci aktivit si musíme počkat na výzvu z nového operační programu Jana Ámose Komenského, kdy se předpokládá realizace projektu MAP IV.   

Dále vystoupil pan Jiří Dušek, konzultant MAP II projektu Strategické řízení a plánování ve 

školách a v územích – SRP a představil novinky SRP i NPI ČR. Poté si převzal slovo Mgr. Filip Kuchař, vedoucí oddělení koncepce a projektů HMP a účastníky seznámil s aktivitami KAP pro školy.  

Příloha: Prezentace KAP – aktivity pro Prahu 13