Rozloučení s 9. třídami ve FZŠ prof.O.Chlupa

Rozloučení s 9. třídami ve FZŠ prof.O.Chlupa

Ve středu 26. 6. 2019 jsme se v atriu školy rozloučili za přítomnosti rodičů, sourozenců, prarodičů a přátel s žáky 9. ročníku. Na cestě je doprovázeli mladší spolužáci. S žáky 9. A nastoupily děti ze 4. B, s žáky 9. B přišly děti z 1. A a s žáky 9. C děti z 1. C.
Nejprve byly deváťákům  za zvuku hudby, kterou si každá třída vybrala, třídními učiteli slavnostně navléknuty šerpy „Absolvent 2019“. S žáky se rozloučili jejich třídní učitelé, zastupující třídní učitelé, učitelé z 1. stupně, obě paní zástupkyně a bývalá i současná paní ředitelka. Poté jsme vyslechli dojemné rozlučkové projevy za každou ze tří tříd, ve kterých nejen poděkovali škole, vyučujícím a rodičům, ale vzpomněli i na vše, co ve škole prožili, a ocenili, co jim škola dala.
Následovalo focení, občerstvení a na závěr 9. A a 9. C zahrály pro rodiče svá divadelní představení. Obě, Kmotřička Smrt i Romeo a Julie v angličtině, sklidila zasloužený mohutný potlesk. V pátek ještě čeká na deváťáky poslední zvonění, kdy se s nimi rozloučí i všichni žáci školy, a pak už vykročí na samostatnou cestu životem.