S Úsměvem do světa

S Úsměvem do světa

Naše mateřská škola se zapojila do evropského projektu SMILE (úsměv), který se zaměřuje na podporu multikulturního inkluzivního prostředí v předškolním vzdělávání. Projektu se kromě naší MŠ účastní předškolní zařízení z Řecka, Španělska  a Rumunska. V průběhu roku 2023 naše kolegyně postupně navštíví všechny partnerské organizace. Každá ze zapojených mateřských škol připraví projekt zaměřený na téma, které je jí blízké.

První setkání se uskutečnilo na konci března v Targoviste. Partneři z Rumunska se pochlubili projektem „Hudba nás spojuje“. Příště se paní učitelky podívají do Řecka, kde se dozvědí, jak podporovat „Demokracii ve třídě“.

Na podzim uvítáme milé hosty v naší MŠ, aby posoudili, jak se nám daří zapojovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.