Sbírka pro Motol a beseda o paliativní péči

Sbírka pro Motol a beseda o paliativní péči

Stalo se dobrým zvykem, že žáci naší školy podporují před Vánocemi nemocné děti. Parlament 2. stupně zorganizoval tedy i letos sbírku hraček pro dětskou část Nemocnice Motol. Hraček se vybralo obrovské množství, všem dárcům moc děkujeme. Letos byly hračky určeny pro Tým podpůrné a paliativní péčeSestřička Markéta Míčková z toho týmu k nám přišla 5. 12. na besedu, které se zúčastnili zájemci z 5. – 9. tříd.
Dozvěděli jsme se, jak tým funguje, kdo ho tvoří a o jaké pacienty se starají. Sestřička Markéta odpověděla na všechny otázky, které jí položili moderátoři Vojta Vacata a Adam Horský. Přednáška nás všechny nejen zaujala, ale i silně zasáhla. Přes to, že práce kterou vykonává, je velmi psychicky náročná, působila Markéta optimisticky. Beseda nám poskytla možnost zamyslet se nad životními hodnotami a prioritami. Na celou besedu se můžete podívat na webu školního parlamentu v záložce Talk show z Chlupovky.
 
Petra Rajtrová, koordinátorka Žákovského parlamentu 2.stupně