Sdílená hodina angličtiny – Live Class s BBC

Sdílená hodina angličtiny – Live Class s BBC

Další skupina žáků ZŠ Mládí, tentokrát z VI. B v rámci výuky angličtiny absolvovala neobvyklou hodinu v rámci unikátního projektu, který připravilo vydavatelství Pearson ve spolupráci s BBC, tzv. „Live Classes“. Jedná se o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou připojeny třídy z nejrůznějších zemí světa přes internet. Prostřednictvím webového rozhraní, kamery a mikrofonu měli žáci možnost plnit zadané úkoly, sledovat společně s dalšími čtyřmi školami krátká videa a odpovídat na otázky, které Elizabeth Beer, jejich „virtuální“ učitelka kladla.

Měli tak možnost „setkání“ se svými vrstevníky ze Slovenska (obec Trávnica), Lotyšska (obec Limbaži), Ruska (město Novosibirsk) a Polska (obec Wiązów). Tématem hodiny byla zvířata a Londýnská ZOO. V průběhu hodiny komunikovali přímo s britskou učitelkou a na závěr i se svými „spolužáky“ ze slovenské Trávnice. Zjistili například, že na Slovensku mají rádi řízek a že vstávají ve stejnou dobu jako my. Ujistili se tak, že se anglicky domluví, že se komunikace v cizím jazyce nemusí bát. Jedním z poznatků, který si v rámci této neobvyklé hodiny odnesli, byl i počet nohou stonožky. Co myslíte, má jich 200 nebo 300?

 

Propojení se světem pomocí angličtiny.