Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky…

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky…

Naše mateřská škola se v tomto školním roce zapojila do projektu pro předškolní děti „Se Sokolem do života“.

Obsahem projektu je celoroční objevování světa pomocí pohybových aktivit a všestranné rozvíjení poznání.  Záměrem je každodenní pohyb jako přirozená potřeba dětí a součást zdravého životního stylu v rámci mateřské školy. Projekt může být i dobrou inspirací pro volnočasové aktivity dětí s rodiči.

Je složen z několika tematicky zaměřených skupin. Děti v jednotlivých činnostech doprovázejí zvířátka, která je motivují ke splnění jednotlivých úkolů. Jedná se o přirozená cvičení, gymnastické, atletické zaměření, manipulace s míčem apod. Na konci školního roku děti dostanou drobné dárky jako odměnu za splnění všech úkolů.

Aktivita se stala dětmi velmi oblíbenou a vyhledávanou pohybovou činností. Učitelky si volí obsahové zaměření, korespondující s tématy RVP, tudíž se prakticky prolíná pohyb s celkovým rozvojem dítěte. Tento cíl projektu, do kterého jsme vstoupili s velkým nasazením, naplnil naše očekávání a považujeme jej za správné a smysluplné rozhodnutí v podpoře zdravého rozvoje všech dětí.

                                                                                                        Hana Pražáková, ved. učitelka MŠ Rosnička