Sedmáci v době Rudolfa II.

Sedmáci v době Rudolfa II.

7. A navštívila Dům U Zlatého prstenu, v sousedství Týnského chrámu. Sídlí zde Muzeum města Prahy. Tentokrát sem zavítali na program Rudolf II., dvořané a Pražené.

Získali tajemné schránky a snažili se v nich najít odpovědi na zadané úkoly. V druhé části dopoledne se přesunuli na Staroměstské náměstí do období po bitvě na Bílé hoře. Počasí jim moc nepřálo, ale nedali se odradit a snažili se najít v okolí Staroměstského náměstí všechny odpovědi z pátračky. Společnými silami rozluštili, jaký byl život pražského měšťana v této době.