ŠEK PRO PROJEKT MŮJ NOVÝ ŽIVOT PŘEDÁN

ŠEK PRO PROJEKT MŮJ NOVÝ ŽIVOT PŘEDÁN

Dne 18. 12. 2019 zástupci ZŠ Janského opět vezli šek s výtěžkem letošního Vánočního jarmarku ZŠ Janského. I letos se povedla vybrat velmi vysoká částka – celkem 116 769 Kč, které pomohou onkologicky nemocným dětem ve FN Motol s návratem do běžného života. Velké díky patří všem žákům, učitelům, rodičům, zástupcům radnice ÚMČ Prahy 13 panu starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi a paní místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové a všem sponzorům z řad rodičů za finanční pomoc pro tuto sbírku.

Zš Janského ještě jednou děkuje všem, kteří pomohli dobré věci a těšíme se opět za rok na další výjimečný vánoční jarmark.