Šerpování žáků 9. tříd

Šerpování žáků 9. tříd

Ve středu 29.6.2022 nastal den, kdy jsme se oficiálně rozloučili s letošními deváťáky. V atriu školy byli za přítomnosti rodičů, prarodičů, vyučujících 1. i 2. stupně a dalších hostů slavnostně ozdobeni šerpou Absolvent roku 2022. Ve svých projevech zavzpomínali na léta, která v naší škole strávili, a nezapomněli ani poděkovat vyučujícím a rodičům. Po projevu paní ředitelky pak odehrála 9. A své divadelní představení, 9. B promítla fotogalerii ze života své třídy na 2. stupni a všichni se pak neformálně rozloučili při malém občerstvení. Přejeme našim deváťákům šťastné vykročení do nového života.