Setkání s rodiči ve FZŠ prof. O.Chlupa na téma násilí

Setkání s rodiči ve FZŠ prof. O.Chlupa na téma násilí

V úterý 17.9. 2019 měli rodiče žáků 2.stupně možnost setkat se s odborníky ze společnosti Proxima Sociale o.p.s. a besedovat na téma Fenomén násilí u dětí. Poslední dobou bylo medializováno několik případů násilí mezi dětmi po celé republice při tzv. bitkách, často svolávaných s pomocí sociálních sití.  Proto  jsme využili nabídku MČ Prahy 13, která zajistila s pomocí obvodního metodika prevence p.Syrového a místopředsedy výboru pro výchovu a vzdělávání p.Bobysuda setkání s rodiči.  Celkem se sešlo asi 40 zájemců, kteří získali informace o tomto fenoménu a možnostech prevence a hojně využili možnost se zeptat na vše, co je zajímalo.