Setkávání žáků v ZŠ Mohylová

Setkávání žáků v ZŠ Mohylová

Kromě každodenního ranního povídání žáků s paní učitelkami v komunitních kruzích ve třídách se v rámci rozvíjení a podpory sociálních a komunikačních dovedností žáků koná v ZŠ Mohylová pravidelné pondělní setkání s paní ředitelkou. Všichni žáci školy se sejdou ve společenské místnosti a tam se od paní ředitelky dozví, co se v daném týdnu chystá, mohou zde společně zhodnotit již proběhlé akce, vyjádřit se k různým tématům, která se jich týkají, je tu také prostor ke sdílení radostí a starostí dětí a mnoho dalšího. 

Žáci jsou díky těmto pravidelným školním setkáním schopni slušně a bez většího ostychu komunikovat, vyjádřit své myšlenky, názory a potřeby i před dospělou osobou a autoritou.