Seznámení s budoucími prvňáčky

Seznámení s budoucími prvňáčky

Konec školního roku se kvapem blíží a s ním přichází i doba, kdy se stávající předškoláci seznamují se základní školou, na kterou v září nastoupí. Aby byl tento přechod co nejsnazší a budoucí prvňáčci věděli, s kým se budou v nové škole od nového školního roku potkávat, koná se v ZŠ Mohylová každý rok v červnu „Odpoledne za školou“. 

Tato akce se v Mohylce konala i letos, a to ve středu 5. 6. od 16 hodin. Budoucí prvňáci a jejich rodiče se sešli před budovou školy, odkud si paní učitelky odvedly rodiče do tříd. Ve škole se konala informativní schůzka, na které se rodiče přijatých dětí seznámili s paní učitelkami, které budou jejich děti od září vzdělávat.

Na školní zahradě bylo na dobu schůzky připraveno několik stanovišť, na kterých si mohli budoucí Mohyláčci vyzkoušet svou zdatnost a zručnost. Děti kopaly míčem do branky, skákaly do dálky, přes obruče, házely na terč, skákaly panáka, luštily logické úlohy, ale také procvičily svou jemnou motoriku. Na závěr každé z dětí dostalo sladkou odměnu.

Nejmenší budoucí Mohyláci si odpoledne krásně užili, vůbec se nestyděli a nebáli, jen se radovali, že jsou spolu v opravdické velké škole, do které se po prázdninách už moc těší.