Šifra Mistra Brailla

Šifra Mistra Brailla

Žáci 2. C a 2. D se účastnili programu “ Šifra Mistra Brailla“. Zábavným způsobem nahlédli do světa nevidomých, seznámili se s kompenzačními pomůckami a nejzajímavější částí byla určitě ukázka práce vodícího psa. Děkujeme členům  Beluška z.s., kteří nás s tímto programem navštívili. D. Říhová