Sklářský workshop

Sklářský workshop

Sklářský workshop děti ze 4. C velice nadchl. I další třídy na 1. stupni měly možnost seznámit se se sklářským řemeslem. Dozvěděly se, jak se vyrábí sklo, přihlížely výrobě skleněných zvířátek a nakonec si každý žák jedno malé zvířátko ze skla odnesl domů. K. Šormová