Školní družina také uklízí

Školní družina také uklízí

Školní družina také uklízí

Ne každý má zautomatizované, že odpadky patří do koše či kontejneru. I ve školní družině si toho žáci všímají, a to nejen při procházkách po okolí, hře v parku či na hřišti. Akce „UKLIĎME ČESKO“ je na naší škole dobře známá a všichni jsou rádi, že mohou něco udělat pro lepší prostředí a naši planetu. Postupně vyrazila na úklid i všechna oddělení školní družiny. Odpadků bylo stále víc než dost.

Nemysleme pouze na automatické řízení automobilů, letadel, robotické vysavače, sekačky atd. Je to přece taková maličkost, pojďme si zautomatizovat, že ODPADKY PATŘÍ DO KOŠE.

vychovatelky ŠD