Školní družina – tlupa z Bronzovky

Školní družina – tlupa z Bronzovky

Školní družina – závěrečný projekt PRAVĚK

Ve školní družině jsme se během školního roku věnovali i týdenním projektům. Závěrečný projekt „Pravěk“ se stal pro děti velmi prospěšným a poučným, neboť získané vědomosti a dovednosti mohou využít při výuce ve vyšším ročníku. Společně jsme zahájili projekt diskuzí, shrnutím dosavadních vědomosti, zhlédli jsme prezentaci, porovnávali minulost se současností, zamýšleli jsme se nad tím, zda bychom chtěli žít v pravěku, co by nám to dalo, a co naopak vzalo.

Děti zvládly i zábavný vědomostní kvíz a dostatečně se „vyřádily“ při rukodělné činnosti. Obtiskovaly různé přírodniny, skládaly puzzle pralidí, kreslily jeskynní obrázky, vyráběly papírové jeskyně, dinosaury a náramky, přímo v terénu tvořily z klacíků, kamenů a kůry pravěké nástroje.  Na závěr složily dostatečně velkou kostru pravěké ryby. Děti pracovaly především v týmu, navzájem si předávaly zkušenosti, dovednosti, vzájemně si pomáhaly. Zjistily, že při týmové činnosti mohou dosáhnout lepších výsledků. Některé aktivity musely zvládnout bez jakékoliv pomoci vychovatelky. A šlo jim to skvěle, přestože navštěvovaly teprve 2. ročník.

Byly jsme taková „tlupa“ z Bronzovky.

J. Francová
ZŠ s RVJ Bronzová