Školní kolo Butovického zvonečku 2024

Školní kolo Butovického zvonečku 2024

I letos proběhla ve všech třídách 1. stupně pěvecká přehlídka „Butovický zvoneček“. V každé třídě si všichni vybrali písničku, kterou prezentovali ostatním. V divadelním sále jsme si na závěr poslechli ve všech ročnících ty, kteří nás nejvíce zaujali. Opět jsme slyšeli rozmanité žánry. Někoho zaujali trampské, folkové nebo lidové písničky. Samozřejmě zazněly i moderní ve spojení s karaoke. Například Pokáč, Klus, Forejt, Gott a další. U nás ve škole si zpíváme pro radost, ale i tak zkusíme vyslat „do soutěžního boje“ zástupce z jednotlivých ročníků na radnici Prahy 13. Držíme všem, kteří zastoupí naši školu, palce. 
Mgr. Věra Matzenauerová, vyučující Hv na 1. stupni