Školní kolo Butovického zvonečku

Školní kolo Butovického zvonečku

I letos jsme se v jednotlivých třídách připravovali na Butovický zvoneček. Každý žák si vybral písničku, kterou má v oblibě a rád ji zpívá. Ve třídách jsme potom vybrali ty, kteří v sále reprezentovali jednotlivé ročníky. Opět jsme setkání pojali jako přehlídku a ne jako soutěž. Zazněly písničky jak lidové, umělé, trampské, tak moderní, dokonce i v cizím jazyce. Někteří se nebáli použít mikrofon a nechali si pustit ke svému zpěvu podklad z počítače. Odvážlivce, kteří chtějí zkusit štěstí i mezi ostatními školami v hlavní soutěži na radnici, vyšleme „do boje“. Držme jim palce.
Věra Matzenauerová, vyučující HV na 1. stupni