Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Lednové dny na Chlupovce zpříjemnila na 1. stupni tradiční akce – školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání. V každé třídě nejprve proběhlo kolo třídní, ze kterého vybrali žáci vždy dva zástupce do školního kola.
Porota měla opět velmi těžkou práci, neboť nebylo vůbec jednoduché ze 40 krásných básniček, znamenitých přednesů a milých úsměvů vybrat ty, jejichž jména se objevila na diplomech. Do obvodního kola postoupili 4 nejlepší recitátoři.