Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

Naše škola je zapojená do programu Skutečně zdravá škola. V rámci tohoto programu navázali členové parlamentu 2. stupně bližší spolupráci se školní jídelnou.
Nejprve jsme se byli podívat ve školní kuchyni, abychom viděli, jak se jídlo připravuje.
Potom jsem se sešli s paní hospodářkou a zástupci pracovnic školní kuchyně. Mluvili jsem o tom, co se nám v jídelně líbí, co dětem chutná, také o tom, co by se dalo vylepšit. Pro děti bylo určitě zajímavé vidět, jaké množství porcí se v jídelně připravuje  a poslechnout si, jaká kritéria musí školní kuchyně splňovat. Podobné besedy se v budoucnu budou moci zúčastnit všechny třídy v naší škole.
V současné době vyplňujeme spolu s celou školou online dotazník spokojenosti se školní jídelnou určený pro žáky, pedagogické pracovníky i rodiče, který připravila Rada rodičů na naší škole a který by  měl přinést další cenné informace pro pracovnice školní jídelny.
Pro představu přidáváme několik fotografií, jak se v naší jídelně vaří čevabčiči s bramborem, kuřecí plátky, těstovinový salát…
Koordinátorka školního parlamentu Petra Rajtrová