Skvělé úspěchy žáků ZŠ Kuncova

Skvělé úspěchy žáků ZŠ Kuncova

Skvělé úspěchy žáků ZŠ Kuncova

Nejčastěji, celkem 17 krát, stanuli na pomyslných stupních vítězů žáci ZŠ Kuncova, když obsadili v obvodních kolech vědomostních soutěží 8 prvních, 7 druhých a 2 třetí místa především v matematické olympiádě a Pythagoriádě, ale i v zeměpisu, německém jazyce a v angličtině (viz www.zskuncova.org kapitola Žáci). Potvrdili tím tradici nejúspěšnější základní školy v Praze 13 i v Praze 5, která směle konkuruje víceletým gymnáziím. Všem 11 nejúspěšnějším žákům, z nichž někteří vyhráli i několik soutěží, srdečně blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova